<?php

    
// Spara söksträngarna i var sin variabl
    
$haystack "Kalle har en banan";
    
$needle "a";

    
// skapa en variabel för att räkna antalet
    
$found 0;

    
// Beräkna längden av strängen
    
$length strlen($haystack);

    
// Loopa igenom strängen från position 0 till slutet (längden)
    
for($position 0$position $length$position $position 1)
    {
        
// jämför nuvarande position i strängen med söksträngen
        
if($haystack[$position] == $needle)
        {
            
// om de var lika, då har vi hittat en till, och ökar variabeln
            
$found $found 1;
        }
    }

    
// Skriv ut resultatet
    
echo "Strängen '{$haystack}' innehåller {$found} st {$needle}:n" PHP_EOL;
?>